Firmabilbeskatning - forenklet regelverk for varebiler kl. 2

Det forenklede regelverket (unntak fra standardregelen) gjelder varebiler kl. 2 og lette lastebiler (under 7.501 kg) - biler som er mindre egnet til privat bruk.
Man kan velge mellom sjablongmetoden eller individuell verdsetting (krav om tjenstlig behov).

Sjablongmetoden (standardmodell med bunnfradrag): Bygger på standardregelen med utgangspunkt i listepris, med et bunnfradrag på 50% (bunnfradraget kan maks utgjøre kr. 150.000). For biler som er eldre enn 3 år settes listeprisen til 75%, før den reduseres med bunnfradraget. Grunnlaget for skattepliktig fordel beregnes deretter etter de gjeldende satsene for firmabil (30% av de første kr. 314.400 og deretter 20% av det overskytende).

Individuell verdsettelse: Kjøring må dokumenteres med elektronisk kjørebok. Differansen mellom totalt antall kjørte kilometer og dokumentert yrkeskjøring anses som privat bruk. Den private bruken skattlegges etter en fast sats pr. km, for 2020 kr. 3,40.

Sporadisk bruk - unntak fra beskatning: Ingen fordelsbeskatning ved sporadisk bruk inntil 10 kalenderdager og maks kjørelengde 1.000 km pr. år. Dersom ett av vilkårene overskrides, kommer ikke unntaksregelen til anvendelse.

Aktuelt

I forbindelse med koronaviruset (Covid-19), retter Midtbyen Regnskap AS seg etter Helsedirektoratet og Folkehelseinstitu...

Statens sats for bilgodtgjørelse utgjør fra 1. januar 2019 kr. 4.03, men bare kr 3,50 pr km kan utbetales ...

Vi minner om at skattekort for 2020 skrives ut på grunnlag av siste kjente skatteoppgjør, det vil si inntek...

Fra 1. januar 2019 må bokføringspliktige med kontantsalg ha kassasystem med produkterklæring på...

Den nye Skatteforvaltningsloven som trådte i kraft 1. januar 2017 regulerer alle forhold knyttet til fastsettingen...

Nytt fra Skatteetaten