Lønn

Vi kjører lønn ut fra deres grunnlag, beregner skattetrekk og sender lønnsslipper til de ansatte. Vi kan også foreta utbetaling, sende dere betalingsinformasjon elektronisk eller sende dere bankliste slik at dere foretar lønnsutbetalingene selv.

Lønnssystemet gir automatisk bokføring av lønnsdata. Det er tilpasset den nye A-ordningen og vi sender inn all nødvendig rapportering til det offentlige.

Kontakt meg for mer info
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Øvrige tjenester

Vi tilbyr bokføring basert på papirbilag.
Men ønsker dere elektroniske lø...

Vi utarbeider aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer, årsregnskap med noter og kan bi...

Vi kan sende faktura på papir, pr. epost eller EHF (Elektronisk Handels Format) til dine kunde...

Budsjettet er et viktig økonomisk styringsverktøy for daglig drift og rapporter til st...

Via Uni24-tilgangen, kan du til enhver tid holde deg oppdatert på firmaets regnskapstall....

Nytt fra Skatteetaten