Fakturering

Vi kan sende faktura på papir, pr. epost eller EHF (Elektronisk Handels Format) til dine kunder ut fra faktureringsgrunnlag. Vi følge opp innbetalinger, purrer og sender ut inkassovarsel om nødvendig.

Ved bruk av Kid får vi lest inn innbetalingene elektronisk i regnskapet.

Dersom det skulle oppstå behov for mer enn purringer, har vi samarbeid med et selskap som har inkasso som fagområde. Med faste rutiner får man inn utestående beløp raskest mulig. Vi holder deg oppdatert på utestående beløp.

Dersom dere ønsker å ta fakturerings-jobben selv, kan dette løses ved kobling via web opp mot vår database. Se tjeneste: Web-tilgang på regnskap via Uni24.

Kontakt meg for mer info
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Øvrige tjenester

Vi tilbyr bokføring basert på papirbilag.
Men ønsker dere elektroniske lø...

Vi utarbeider aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer, årsregnskap med noter og kan bi...

Vi kjører lønn ut fra deres grunnlag, beregner skattetrekk og sender lønnsslipp...

Budsjettet er et viktig økonomisk styringsverktøy for daglig drift og rapporter til st...

Via Uni24-tilgangen, kan du til enhver tid holde deg oppdatert på firmaets regnskapstall....

Nytt fra Skatteetaten