Lån til aksjonær - nye regler fom 7. oktober 2015

Lån fra selskap til personlig aksjonær skal fra og med 7. oktober 2015 anses som skattemessig utbytte for aksjonæren.

De nye reglene gjelder alle nye lån som er tatt opp fom denne datoen, samt økning av lånesaldo på eksisterende lån fra samme dag.

Tilbakebetaling av lån fra 7. oktober 2015 øker innbetalt kapital og inngangsverdien på aksjene.

 

 

Det er fastsatt noen unntak:

  • Kreditt under 100.000 fra selskap til aksjonær dersom kreditten innfris innen 60 dager
  • Lån til ansatt aksjonær som på lånetidspunktet ikke eier direkte /indirekte mer enn 5% av aksjene i selskapet
  • Kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager etter den ble gitt
  • Kreditt eller sikkerhetsstillelse fra banker

Aktuelt

I forbindelse med koronaviruset (Covid-19), retter Midtbyen Regnskap AS seg etter Helsedirektoratet og Folkehelseinstitu...

Statens sats for bilgodtgjørelse utgjør fra 1. januar 2019 kr. 4.03, men bare kr 3,50 pr km kan utbetales ...

Det forenklede regelverket (unntak fra standardregelen) gjelder varebiler kl. 2 og lette lastebiler (under 7.501 kg) - b...

Vi minner om at skattekort for 2020 skrives ut på grunnlag av siste kjente skatteoppgjør, det vil si inntek...

Fra 1. januar 2019 må bokføringspliktige med kontantsalg ha kassasystem med produkterklæring på...

Den nye Skatteforvaltningsloven som trådte i kraft 1. januar 2017 regulerer alle forhold knyttet til fastsettingen...

Nytt fra Skatteetaten