Kassasystem - ny forskrift

Fra 1. januar 2019 må bokføringspliktige med kontantsalg ha kassasystem med produkterklæring på plass.

Leverandører av kassasystemer må sende en produkterklæring til Skatteetaten om at kassasystemene deres fyller kravene i regelverket, før de kan selge sine produkter. De nye reglene stiller krav til kassasystemet og inneholder regler om påbudte og forbudte funksjoner, kvitteringer og rapporter og sikring av elektronisk journal.

Kassasystemlova med tilhørende Kassasystemforskrift trådte i kraft 1. januar 2017. Innen 1.januar 2019 må bokføringspliktige med kontantsalg ha tatt i bruk kassasystem som tilfredsstiller de nye lovkravene. Ansvaret til de bokføringspliktige skal normalt ikke strekke seg lengre enn til å påse at kassasystemet som blir benyttet, har en produkterklæring.

Med virkning fra 1.januar 2019 er bokføringsloven og bokføringsforskriften tilpasset de nye reglene om kassasystemer.

Aktuelt

I forbindelse med koronaviruset (Covid-19), retter Midtbyen Regnskap AS seg etter Helsedirektoratet og Folkehelseinstitu...

Statens sats for bilgodtgjørelse utgjør fra 1. januar 2019 kr. 4.03, men bare kr 3,50 pr km kan utbetales ...

Det forenklede regelverket (unntak fra standardregelen) gjelder varebiler kl. 2 og lette lastebiler (under 7.501 kg) - b...

Vi minner om at skattekort for 2020 skrives ut på grunnlag av siste kjente skatteoppgjør, det vil si inntek...

Den nye Skatteforvaltningsloven som trådte i kraft 1. januar 2017 regulerer alle forhold knyttet til fastsettingen...

Nytt fra Skatteetaten