Ny skattemelding for mva fra 01.01.17

Den nye Skatteforvaltningsloven som trådte i kraft 1. januar 2017 regulerer alle forhold knyttet til fastsettingen av skatt og merverdiavgift.

Alle mva-registrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen, som erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift.

Den nye skattemeldingen for merverdiavgift inneholder 19 poster, mot tidligere 11 poster. Den største endringen gjelder ved import av varer. Ansvaret for avgift overføres fra Tolletaten til Skatteetaten. Virksomheten må selv beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysningene i tolldeklarasjonen, og ta dette med i den nye mva-meldingen. Mva ved inførsel avregnes i det vanlige mva-oppgjøret, noe som gir en likviditetsfordel og behovet for tollkreditt vil forsvinne.

Dette blir som før:

  • Alle varer deklareres til Tolletaten, toll og særavgifter betales ved deklarering som tidligere.
  • For virksomheter som ikke er mva-registrert/privatpersoner skal innførselsmerverdiavgift oppgis på tolldeklarasjonen og betales ved fortolling.

 

 

Aktuelt

I forbindelse med koronaviruset (Covid-19), retter Midtbyen Regnskap AS seg etter Helsedirektoratet og Folkehelseinstitu...

Statens sats for bilgodtgjørelse utgjør fra 1. januar 2019 kr. 4.03, men bare kr 3,50 pr km kan utbetales ...

Det forenklede regelverket (unntak fra standardregelen) gjelder varebiler kl. 2 og lette lastebiler (under 7.501 kg) - b...

Vi minner om at skattekort for 2020 skrives ut på grunnlag av siste kjente skatteoppgjør, det vil si inntek...

Fra 1. januar 2019 må bokføringspliktige med kontantsalg ha kassasystem med produkterklæring på...

Nytt fra Skatteetaten